Ochrana osobných údajov

1. Všetky osobné údaje poskytnuté zákazníkom v rámci objednávky tovaru či zákazníckej registrácie prostredníctvom elektronického obchodu www.kammel.sk sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „ZOOÚ") predávajúcim, ktorým je Kammel s.r.o., IČO: 53713419, s miestom podnikania: Zemianske Lieskové 433, 91305 Melčice-Lieskové, zápis: Okresný súd Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka: 41757/R . K poskytovaniu osobných údajov dochádza pri odoslaní objednávky alebo registrácii zákazníckeho účtu v rámci nášho elektronického obchodu, a to v rozsahu údajov uvádzaných vo formulári objednávky či v registračnom formulári.

Kontaktné údaje predávajúceho

e - mail: info@kammel.sk
telefón: +421 944 145 006
IČ DPH : SK2121477061
DIČ: 2121477061
korešpondenčná adresa: Kammel s.r.o., Zemianske Lieskové 433, 91305 Melčice-Lieskové

Číslo účtu pre bezhotovostné platby:
Banka: Fio banka, a.s.
Č. účtu: 2401997146
IBAN: SK1583300000002401997146
BIC (SWIFT): FIOZSKBAXXX

Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Hurbanova 59, 911 01 Trenčín
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 032/640 01 09
fax č. 032/640 01 08

2. Keď žiadate informácie o našich službách alebo potrebujete pomôcť a poradiť. Aby sme vám mohli pomôcť s výberom tovaru a odpovedať na vaše otázky, spracúvame vaše meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mailovú adresu. Tieto získame prostredníctvom našich kontaktných formulárov umiestnených na webovej stránke, telefonickým kontaktom s vami alebo prostredníctvom e-mailu.
3. Aby sme vám mohli dodať tovar, ktorý si u nás vyberiete a objednáte prostredníctvom nášho elektronického obchodu, budeme o vás spracúvať meno, priezvisko, kontaktnú adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu.Tieto osobné údaje sú nevyhnutné k plneniu samotného predmetu zmluvy, k priradeniu platby, prípadne k poskytnutiu iných súvisiacich služieb (ako napríklad reklamačné a iné povinnosti, ktoré nám vyplývajú v súvislosti s právnymi predpismi, ktoré upravujú napríklad ochranu spotrebiteľa).
4. Zasielanie Newsletterov. K tomu, aby sme vás mohli informovať o našich novinkách vo forme krátkych e-mailových správ, spracúvame vašu adresu elektronickej pošty (e-mail). Vždy však len na základe vášho dobrovoľného súhlasu, ktorý môžete kedykoľvek odvolať, napríklad prostredníctvom odhlasovacieho linku. Tento nájdete v každej e-mailovej správe, ktorú od nás obdržíte.
5. Náš internetový obchod je prostredníctvom firmy IRISOFT, s.r.o. umiestnený v cloudovej infraštruktúre spoločnosti Master Internet, s.r.o., Jiráskova 21, 602 00 Brno, kde sú všetky postupy a procesy vrátane spracúvania osobných údajov pravidelne certifikované v rámci systému manažmentu kvality ISO 9001:2009 a bezpečnosti informácií ISO/IEC 27001:2013.
IRISOFT, s.r.o. taktiež využíva služby serverhostingu spoločnosti Nethost, s.r.o. so sídlom Kšírova 435/136, Brno, ktorá zaviedla interné pravidlá a postupy, ktoré definujú ochranu, zaobchádzanie s dátami a ich overovanie v súlade s bezpečnostným štandardom PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard).
6. Poskytovanie a sprístupňovanie osobných údajov. Bez vášho súhlasu osobné údaje, ktoré o vás spracúvame neposkytneme ani nesprístupnime žiadnym tretím stranám. Výnimkou sú len tretie osoby, ktoré participujú na dodaní objednaného tovaru (DPD a pod.) a prípady, keď nás k odovzdaniu osobných údajov zaväzujú všeobecne záväzné právne predpisy (napr.Daňový úrad, polícia, súdy a iné oprávnené subjekty) 
7. Politika používania cookies. Rešpektujeme vaše súkromie - Naša internetová stránka a jej podstránky používajú technológiu cookies. Cookie predstavuje krátky text (alfanumerický reťazec), ktorý je uložený na koncovom zariadení návštevníka našich internetových stránok. Využívaním našich internetových stránok súhlasíte s využívaním technológie cookies. Pri prechádzaní www.kammel.sk umiestnime vo vašom internetovom prehliadači reklamné súbory cookies, takže môžeme porozumieť tomu, čo vás zaujíma.  Naše stránky používajú cookies na nasledovné: Vylepšenie užívatelského komfortu pomocou monitorovania návštevníkov webovej stránky, Zdielanie informácii na sociálnych sietiach, Meranie efektivity našich online marketingových kampaní a prispôsobenie našich online reklám vašim záujmom. Nepredávame informácie ostatným. 

8. Práva dotknutej osoby. Zákon o ochrane osobných údajov poskytuje dotknutým osobám (dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú) kontrolu nad spracúvaním ich osobných údajov a to v podobe tzv. práv dotknutých osôb.
Každá dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti vyžadovať:
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod zákona o ochrane osobných údajov;
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého boli osobné údaje získané na spracúvanie,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil;
g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
Ostatné práva dotknutej osoby upravuje § 28 zákona o ochrane osobných údajov. Vo veci otázok ochrany vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať aj prostredníctvom e-mailovej adresy info@kammel.sk.Radi vám odpovieme a pomôžeme.

Prihlásenie

Táto stránka používa súbory cookies. Bližšie informácie o používaných súboroch cookies nájdete na stránke o ochrane osobných údajov  Viac info